Aktualności

2023-11-28 16:20

WPROWADZENIE W TAJEMNICĘ 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Posłuchaj, człowiek jest słaby, a do tego ma skłonność do wiary we własne przemyślenia i uczucia bardziej niż w Boga. Dopiero cierpienia i rozczarowania odsłaniają człowiekowi prawdę o nim samym i możliwościach jego poznania. Kochaj Moje przykazania. Zaprawdę są samą miłością. Cierp wraz ze Mną z powodu ich odrzucenia i przekraczania przez całe narody. Kochaj je, bo są znienawidzone u wszystkich. Kochaj je, bo są odrzucone. Czcij Mnie, kochając Moje przykazania. Uwielbiaj Mnie, ceniąc je bardziej niż opinie ludzkie o sobie.

 

Narażaj się ludziom, aby podobać się Bogu. Kochaj każde Moje przykazanie. Nie opuszczaj żadnego. Nie rób małych ustępów. Nie rób małych kompromisów. Nie. One cię prowadzą do akceptacji zła. Są powolnym otwieraniem drzwi zepsucia. Ukochana córko, walcz o Moje przykazania. Tak bardzo są nienawidzone, jak gdyby były złem wymierzonym przeciwko ludzkości. Jak gdyby były winne wszelkiemu złu i wszystkim nieszczęściom. Tymczasem to ich odrzucenie przynosi klęskę duszom i narodom. Odrzucenie Moich przykazań przynosi zgubę ludzkości. Boli Mnie łamanie Mojego Prawa, bo Moje Prawo nie służy Mi. To jedyne Prawo na świecie wolne od żądzy władzy i niemające w sobie ukierunkowania na interes jego twórcy. To jedyne Prawo miłości. Prawo dane ludziom dla ich dobra i dla ich interesu. 

 

Moje dziecko, sporządź sobie tablice z Moimi Prawem. Powiesisz ją w swoim domu i codziennie będziesz ją czytać, aby wynagradzać Mi odrzucenie Mojego Prawa przez człowieka. Przyrównuj twoje czyny, myśli słowa do słów Mojego Przymierza.

 

Badaj codziennie twoją duszę, czy i ty nie dołączasz do grona przeniewierców. Niech twój dom będzie warownią Mojego Prawa. Niech będzie w nim bezpieczne i chronione dniem i nocą. Rozstaw straż na wszystkich basztach i broń Mojego Prawa, jak gdyby było Mną samym. Te tablice, córko, sporządzisz osobiście. Chcę, aby zawisły na waszych ścianach i były przez was czczone. Chcę, aby były w centrum waszych ołtarzy, bo Ja to Mój Syn i Ja to Moje Prawo. Uderzając w Moje Prawo, zawsze uderzasz w Mojego Syna. Powieś te tablice obok krzyża, aby pamiętać, że łamanie Mojego Prawa jest krzyżowaniem Jezusa i skazywaniem Mnie na mękę patrzenia na Jego mękę w twoim domu i w twojej duszy. Odrzuć zło w każdej formie. Przyjmij Mnie z Moim Synem i Moją miłością w pełnym wymiarze. Całym swoim sercem i całą swoją duszą. Pragnę miłości i wdzięczności od człowieka za Moje Przykazania, którymi chronię go od wszelkiego zła. Pamiętaj, aby te tablice były sporządzone z wielką dbałością. Proś Mojego Ducha, aby ci je pokazał. Chciałbym, aby człowiek powtórnie je przeczytał, aby się ich nauczył na pamięć i aby je czcił w takiej formie, w jakiej zostały mu objawione. Powiedz ludziom, że zmienianie Moich przykazań przyniesie klątwę światu, nowe choroby i nowe zniszczenia. Powiedz  światu, że zgrzeszył, zmieniając treść Moich przykazań.

 

– Co to znaczy? Czy dekalog, który znam jest dobry?

 

– Tak, córko. Dekalog jest dobry, ale nauka jest zła. Każde przykazanie zostało zmienione przez złe nauczanie, które przeinacza jego znaczenie. To jest źródłem potępienia dla wielu, wielu ludzi. Złe nauczanie przykazań.

 

– Ojcze, pokaż mi te błędy. Odkłam to zło. Wypowiedz nam twoje święte przykazania raz jeszcze. Zapiszemy je odnowa tak, jak chcesz, z nauką, jaką podasz. Pomóż nam na nowo odkryć Twoje przykazania i na nowo je pokochać. Proszę w imieniu okłamanej ludzkości.

 

– Posłuchaj. Przyjdę i przyniosę ci moje Prawo wraz z wielką miłością, jaką w nim zawarłem. Pokażę ci, czego pragnąłem, a co człowiek uczynił, wszystko dopasowując do siebie i własnej wygody. Zmiana czegokolwiek w Moim Prawie przynosi wielkie przekleństwo. Obiecuję, że przyjdę. Czekaj na Mnie modląc się i poszcząc. Ofiaruj Mi ten czas Wielkiego Postu w tej intencji, abym oczyścił Moje Prawo w sercach ludzi zakłamania i fałszu, jakim opasał je Szatan. Błogosławię cie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...