Aktualności

2023-11-18 16:20

VI. Nie cudzołóż. ZNIEWOLENIE I UPOŚLEDZENIE DUCHOWE JAKO SKUTKI NIECZYSTOŚCI

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Nieczystość niesie ze sobą spustoszenie duchowe i wprowadza w życie człowieka chaos właściwy Piekłu, bo konsekwencje tego grzechu są bardzo rozległe, szczególnie duchowo. Nieczystość nie jest miłością. Jest jej niszczeniem u samego początku. Relacje oparte na nieczystości prowadzą do wyniszczenia wewnętrznego, wypalenia i pustki, z której później nie sposób wydobyć się na pokonanie jakichkolwiek trudności. Ludzie związani więc ze sobą w sposób grzeszny, okazują się wobec siebie nieludzko obojętni i wrodzy wobec trudności, jakie ich spotykają. Dzieląc ze sobą każdą chwilę, z dnia na dzień potrafią stać się sobie obcymi i nigdy więcej o sobie nie wspomnieć. Rozpoczynają nowe relacje, przelewając swoje zranienia i powiązania grzechowe na kolejne osoby.

 

Dzieci rodzące się w grzechu bez błogosławieństwa Bożego, są wiecznie nieszczęśliwe. Nie potrafią znaleźć pokoju, obciążone jarzmem upadku własnych rodziców same upadają w podobny sposób, bo dziedziczy się po rodzicach nie tylko wygląd i cechy charakteru, ale także duchowość i przynależące duszom duchowe powiązania ze światem Nieba lub Piekła.

 

Od pierwszej chwili powstania duszy jest ona przeze Mnie miłowana, ale odrzucenie przez człowieka Mojej miłości poprzez odrzucenie Moich przykazań odcina Moje błogosławieństwo i wprowadza duchy nieczyste, które są zawsze duchami zniszczenia. Nie są to amorki o słodkich buziach. Nieczystość powstająca w umyśle i przenoszona do serca rozwija się w czyny za sprawą duchów zniszczenia i śmierci, które po uwiedzeniu swoich ofiar pozostawiają je w opłakanym stanie, a jeśli mają na to przyzwolenie, to znaczy nie są wyganiane poprzez Sakrament Spowiedzi, pozostają ściśle związane z duszą, którą zwiodły i wikłają ją tak silnie, aby nie zdołała się wydostać ze swego nędznego położenia. Ich staraniem będzie teraz doprowadzić ją na samo dno, gdzie jest już tylko rozpacz i stąd strącić ją prosto do Piekła. Każda nieczystość zabija miłość.

 

Każda nieczystość prowadzi do powstania ran i chorych relacji międzyludzkich, z których nie może płynąć miłość. Ja jestem Miłością. Poprzez łamanie Moich przykazań zawsze pogrążacie się w świecie zła, w którym miłość nie istnieje. Żądza i pragnienie posiadania drugiego człowieka nie jest miłością, o czym przekonujecie się przy pierwszych trudnościach. Uzależnienie psychiczono-fizyczne nie jest miłością, ani żaden rodzaj zauroczenia. Są to wszystko rodzaje sideł, jakich używają złe duchy dla zwabienia, oszukania i zniszczenia dusz ludzkich.

 

Nieczystość, która nie jest zwalczana, rozwija się w ciężkie uzależnienia, perwersje i zdziczenie, bo wolą Szatana jest odebrać ludzkości jej godność i podobieństwo Boże. Grzech zawsze prowadzi do następnego grzechu, a każdy kolejny grzech jest szpetniejszy od poprzedniego i mocniej pęta duszę. Dlatego grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu bardzo szybko prowadzą do zniewoleń, z której później latami trudno się wyzwolić. Każdemu upadkowi towarzyszą złe duchy, które później zostają przy człowieku, aby go dręczyć, ponieważ dzięki jednemu upadkowi otrzymują niejako prawo do krążenia wokół tej duszy.

 

Moje dzieci, ile cierpienia znosicie przez chwile swojego złudnego zapomnienia… Jak szerokie są konsekwencje i powikłania grzechowe w waszych rodzinach… ile płaczy, skarg i samobójstw w wyniku łamania tego podstawowego przykazania, które jest tylko gwarantem waszego szczęścia na Ziemi. Ludzka sfera intymna jest tak delikatna i wrażliwa, że powinno się ją dzielić tylko z jedną osobą, którą wybiera się na całe życie. Małżeństwo, które Ja pobłogosławię, tworzy dopiero rodzinę gotową na przyjęcie dzieci. Tylko w takich warunkach nie powstaną rany duchowe w waszych sercach, a dzieci, które poczniecie będą wolne. Musicie mieć świadomość, że próbowanie się w relacjach z innymi bardzo was wewnętrznie upośledza. Im więcej nieczystości w życiu człowieka, tym jest on mniej zdolny do założenia rodziny i do jakichkolwiek zadań życiowych.

 

Zabieganie o czystość powinno być dla was tak ważne, jak noszenie ubrania dla ochrony przed gąszczem insektów. Złe duchy poprzez nieczystość wyżerają bowiem z wnętrza człowieka wszystko, co dobre. Są jak pasożyty, które raz dopuszczone do swojej ofiary, oszpecają ją i doprowadzają do śmierci. To samo robią z wami ci, którym pozwalacie się uwieść i doprowadzić do nieczystości, ci,  z którymi pozostajecie w nieczystych relacjach, nazywając je miłością. Piekło jest pełne zakochanych, Moje dzieci. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...