Aktualności

2023-11-07 16:20

IV. Czcij Ojca swego i Matkę swoją. WYCHOWANIE CZŁOWIEKA DO NIEBA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Moje czwarte przykazanie ustanawia władzę rodzicielską nad dziećmi. Jest to władza oparta na miłości. Dzieci są obowiązane słuchać swoich rodziców, szanować ich i kochać, a rodzice są obowiązani wychowywać je w miłości i bojaźni Bożej, aby przez całe swoje późniejsze życie dążyły do Zbawienia. Powierzając rodzicom wychowanie nowego człowieka, pragnę, aby wychowali go do Nieba, nie do Piekła. Udział w Moim stwórczym akcie ma na celu przywiązać serca dzieci do rodziców, a serca rodziców do dzieci. Dzięki temu jednym winno zależeć na zbawieniu drugich. Tworząc rodzinę, przekazuję rodzicom część własnej odpowiedzialności. Będą przede Mną odpowiadać za swoje dzieci, za ich życie i wybory. Moja odpowiedzialność za stworzenie doprowadziła Mojego Syna na krzyż. Złożyłem Go w ofierze za całe Moje potomstwo, aby mogło być zbawione i szczęśliwe na wieki. W tej wielkiej Ofierze ukazałem światu, że nie ma rzeczy większej na tym świecie nad Zbawienie. Zbawienie żąda największej ofiary i do tej ofiary wzywam rodziców, aby byli gotowi na wszelkie poświęcenia dla zbawienia swoich dzieci.

 

Nowy człowiek nie może być traktowany jako dopełnienie zachcianek współczesnej rodziny. Przyjmując dar rodzicielstwa, jedni ludzie przyjmują odpowiedzialność za dusze innych ludzi. Za ten trud daje im udział w Moim dziele stwórczym i tworzę jednych ludzi podobnych drugim. Jednak celem rodzicielstwa jest wychowanie ludzi do Nieba. Chcę, aby rodzice nauczyli swoje potomstwo czcić Boga i odróżniać dobro od zła, aby w późniejszym życiu napełnione dobrym przykładem dzieci dokonywały dobrych wyborów. Ta ofiara poświęcenia własnego życia dla życia i wychowania innych żąda szacunku i miłości. Dlatego dzieci winny kochać i szanować swoich rodziców, bo poprzez nich otrzymują dar życia, aby mogły poznać i pokochać Boga.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...