Aktualności

2023-10-27 16:20

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. SPOSÓB NA POMNAŻANIE LUDZKICH GRZECHÓW

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Umysł człowieka powinien stać na straży jego serca. Umysłem przyjmujesz informacje, które uznajesz za pożyteczne. dzięki temu potrafisz osądzić, co prowadzi do Zbawienia, a co szkodzi twojej duszy. XIX wiek to czas wojen wypowiedziany Bogu przez uzależnienie ludzkiego umysłu od wszelkiego rodzaju mediów, które powoli, ale skutecznie rugują Boga z chrześcijańskiej duszy. Początkowo działanie to jest dla człowieka zauważalne, a z czasem człowiek przyzwyczaja się do niego i nie zauważa go więcej.

 

Celem nadrzędnym świata mediów jest ukształtowanie człowieka, nie tylko jego poglądów i sposobu myślenia, ale także jego pragnień i woli tak, aby działał w określony sposób i służył określonym celom pewnej grupy ludzi, która kształtuje zewnętrzny obraz świata właśnie poprzez media. Człowiek poddany temu programowaniu powoli zaczyna wycofywać się ze swojego wewnętrznego świata, w którym może usłyszeć głos Boży i odczuć swoje odwieczne przeznaczenie, a wkraczać w świat zewnętrzny i przyjmować z zewnątrz sposób życia i myślenia. Jest to programowanie umysłu ludzkiego tak dalece skuteczne, że każdy, kto jest mu poddany, musi mu po pewnym czasie ulec.

Po pierwsze poprzez nieustanne powtarzanie fałszywych informacji. Po drugie poprzez przedstawienie pewnych form zachowań w połączeniu z dobrymi i pożądanymi uczuciami, a po trzecie poprzez przekaz podświadomy, który działa na umysł człowieka pomimo braku skupienia i świadomości przyjmowanej informacji. Dzięki temu Mój nieprzyjaciel osiągnął większy poziom grzechów ludzkich niż faktycznie ludzie są w stanie osiągnąć. 

 

Poprzez media człowiek jest w stanie w ciągu jednego dnia wielokrotnie złamać wszystkie Moje przykazania. Pierwsze przykazanie łamie już, umieszczając w centralnym miejscu swojego domu monitor, poprzez który słuchać będzie głosu Mojego nieprzyjaciela, który obraża Mnie bezustannie. Drugie przykazanie jest łamane najbardziej, w każdym emitowanym programie. Trzecie przykazanie jest łamane poprzez sam fakt odebrania Mi ludzkiego czasu w niedzielę i święta. Dni te powinny być poświęcone uwielbieniu Mnie, a są w całości oddane Mojemu nieprzyjacielowi. Czwarte przykazanie jest łamane poprzez nieposłuszeństwo i lekceważenie rodziców przez dzieci. Media zastępują dzieciom rodziców. Kolejne przykazanie to nie zabijaj, tymczasem poprzez media nie tylko obserwuje się proces zabijania, ale także samemu zabija się wielokrotnie w myślach lub grach. Obraz emitowany przez media potęguje i mnoży w nieskończoność łamanie szóstego przykazania. Kłamstwo i obmowa są ukazywane jako sposób na życie, a niszczenie ludzi poprzez obmowę nawet jako pewne dobro ofiarowane ludzkości w imię prawdy za wszelką cenę. Pozostałe przykazania są łamane poprzez rozbudzenie wszelkich pożądliwości w człowieku za pomocą zmysłów, co prowadzi do nieopanowanej żądzy posiadania za wszelką cenę rzeczy, praw i ludzi. Dlatego uczestniczenie w tym bezbożnym świecie musi mieć złowrogi wpływ na duszę i powodować w niej utratę niewinności i zdolności przybliżania się do Boga. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...