Aktualności

2023-12-02 16:20

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. BÓG JEST TYLKO JEDEN I TYLKO JEMU NALEŻY SIĘ MIANO „BÓG”

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Tajemnica bezbożności dzisiejszego świata kryje się w przyjmowaniu niewiary w miejsce wiary i modelu życia człowieka bezbożnego jako wzorca. W swojej niewierze doszliście tak daleko, że jesteście w stanie umieszczać w swoich domach wizerunki bóstw dalekich pogańskich kultur, nie zważając na KREW Zbawiciela, która was obmyła w Sakramencie Chrztu świętego. Ubolewam nad waszą bezmyślnością. Cofacie się w rozwoju jako społeczeństwa i nie widzicie własnej nędzy.

 

Pierwsze przykazanie nakazuje oddawanie czci należnej Bogu jako Stwórcy. Jeden jest wasz Bóg, nieśmiertelny i niestworzony, a wszelkie inne istoty i rzeczy należą do świata stworzonego. Ukazałem wam pełnię prawdy poprzez Mojego Syna, który narodził się w świecie stworzonym, aby umrzeć przybity do krzyża i odrodzić w was moją łaskę. Jeden jest Chrystus. On jest jedyną drogą do Nieba. Dlatego kult Boski należny jest tylko Bogu w Trójcy Jedynemu. Cała reszta jest stworzeniem, a więc wszyscy inni bogowie są ukrytymi pod wieloma postaciami stworzeniami udającymi bogów. To złe duchy, albo ludzie, którzy się im oddali.

 

Moje pierwsze przykazanie nakazuje wam umieścić Mnie na pierwszym miejscu w waszym życiu. Być pierwszym, do którego otwieracie usta po przebudzeniu. Pierwszym, na którego spoglądacie. Modlitwa poranna powinna być hołdem składanym Bogu i dziękczynieniem poprzedzającym wszelkie inne czynności. Jeśli modlitwa jest piątą rzeczą, którą podejmujesz w ciągu dnia, oznacza to, że jestem na piątym miejscu w twoim życiu. 

 

Oddawanie Mi należytej chwały nie dotyczy tylko modlitwy, ale również miejsca umieszczenia Moich wizerunków i chrześcijańskich symboli w domu i miejscu pracy, przestrzegania Mojego Prawa jako prawa nadrzędnego i życia w wierności z Moją Wolą. Nabożeństwo to jedno, a świadectwo to drugie. Jeżeli nabożeństwo jest prawdziwe, to będzie z niego wypływało świadectwo w postaci widocznych znaków wiary i oddania. Dom człowieka, jego mowa i czynności, jakim oddaje się w ciągu dnia mówią o jego sercu i zamiłowaniach wszystko. Co otacza twoje łóżko? Co trzymasz w szafie obok niego? Tylko najważniejsze i najpotrzebniejsze przedmioty.

 

Chcę wam uświadomić, że łamanie pierwszego przykazania to nie tylko wiarołomstwo i dociekanie przyszłości. To nie tylko figurki z dalekiego wschodu, ale oddawanie serca i umysłu rzeczom stworzonym, a nie Bogu samemu. Uwielbienia godzien jest tylko Bóg, a stworzenia powinny być kochane dla Niego i ze względu na Niego. To, co człowiek miłuje tak bardzo, że skłonny jest przestąpić któreś z przykazań Bożych, staje się dla człowieka bogiem. Umysł ludzki powinien odnosić wszystko do Boga. Bóg powinien być miarą chrześcijanina. Do Niego człowiek odmierza swoje kroki. Do Niego człowiek przymierza swoje słowa i zamiary. Dla Niego czyni wszystko, co czyni. Pismo święte powinno być treścią, która wypełnia umysł ludzki, aby wszystkie informacje były filtrowane przez tę świętą powłokę, zanim trafią do serca. Tymczasem nie Pismo święte jest treścią waszych umysłów.

 

Jutro więcej, Moje dziecko. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...